Wat we doen

In de afgelopen jaren hebben wij met succes een groot aantal interessante projecten afgerond. We zijn gespecialiseerd in nieuwbouw en renovatie van weg- en spoorwegtunnels, voor de  gemechaniseerde en conventionele tunnelbouw. Wij zijn experts in tunnelbouw.

Onze projecten

In Zwitserland en in het buitenland bedienen wij onze klanten met volle inzet - competent en eerlijk!

Bekijk onze baanbrekende projecten

Tunnelbouw

Bij tunnelbouw als onderdeel van de klassieke infrastructuurbouw brengen wij het hoogste competentieniveau en jarenlange ervaring mee, vooral in conventionele, maar ook in gemechaniseerde ontgraving van harde rots. Samen met onze zeer gemotiveerde en gespecialiseerde teams zijn wij in staat holistische en intelligente oplossingen te ontwikkelen voor tunnelbouw in kleine- en grote infrastructuurwerken. Afhankelijk van het projectontwerp en de vereisten werken wij alleen of in consortia om in alle fasen van het project een maximaal voordeel voor de klant te genereren.

Mechanische ondertunneling

Tunnelboormachines zijn bijzonder efficiënt als ze over langere afstanden kunnen worden gebruikt en de geologische omstandigheden niet te veel variëren. Naast efficiëntie overtuigt gemechaniseerde tunnelbouw door een hoge mate van automatisering.

In dit geval kan direct na het uitgraven steun worden verleend met tubbings (geprefabriceerde betonnen segmenten), die in de meeste gevallen ook als interne steun dienen. In stabiele rotsomstandigheden kan ook steun worden verleend door middel van spuitbeton.

Conventionele tunnelbouw

Stralen en uitgraven worden meestal gebruikt wanneer de rijlengte klein is of de rotsomstandigheden zeer variabel zijn. Conventionele tunnelbouw is zeer variabel en kan op elk moment worden aangepast aan de heersende omstandigheden.In de meeste gevallen wordt een binnenbekleding van stortbeton aangebracht nadat de tunnel is gestabiliseerd met spuitbeton en ankers.

Spoorwegtechnologie

Als specialist in spoorwegtechnologie hebben wij het uitdagende Gotthard-basistunnelproject gerealiseerd. Onze kerncompetentie is de bouw van speciale rails zoals plaatsporen en massa-veersystemen. Deze systemen worden overal gebruikt waar het spoorwegnet moet voldoen aan hoge en complexe gebruiks- en constructie-eisen.

Contact persons

Andreas Kuster

Technical Office / Tender

Stefan Ledermair

COO

Thomas Endler

Project Manager

Robert Uschan

Peter Rohrmoser

Aankoop / Uitrusting