Laatste spurt op de Brandberg

Laatste spurt op de Brandberg

Sinds de herfst van 2019 is Heitkamp Construction Swiss als lid van de ARGE Tunnel Brandberg betrokken bij de bouw van de Brandbergtunnel. Het technisch veeleisende project in het Elzdal in het Zwarte Woud loopt nu ten einde. De ruwbouw- en wegenbouwwerkzaamheden voor de Brandbergtunnel worden medio 2023 afgerond.

Wij kijken terug op een uitdagende en spannende bouwplaats.

Nadat de tunnel in het najaar van 2020 was doorgezaagd, werden de binnenbekledingswerkzaamheden van de 881 m lange tunnel in het voorjaar van 2022 succesvol afgerond met het storten van het laatste blok. Bijgevolg zijn de binnenschalen, de open bouwwijze inclusief de hellingbaan en de bijbehorende constructies nu als ruwbouw voltooid.

De laatste werkzaamheden zijn de geluidswerende bekleding en de geluidswerende wanden. In maart wordt de asfaltweg aangelegd en de tunnelcoating aangebracht, evenals enkele laatste resterende werkzaamheden. De bouw van de Brandbergtunnel was een project vol spannende taken.

Al tijdens de graafwerkzaamheden moesten uitgebreide beschermingsmaatregelen worden genomen vanwege het asbesthoudende amfibolietgesteente om het personeel niet in gevaar te brengen. Als gevolg van de hoge waterdruk in de bergen werden voor het leggen van de kunststof afdichtingsmembranen strengere gelijkmatigheidseisen aan de afdichtingsondersteuning gesteld die verder gingen dan de ZTV-Ing.
Voor de bouw van de trogconstructie werd een bouwputbescherming met damwanden aangelegd. De ontgraving van ca. 7.000m³ werd onder water uitgevoerd met een speciale kabelgraafmachine van 120t, die werd begeleid door duikers. Daarna volgde een dertig uur durend betonstorten van de onderwaterbetonbasis (2000m3 beton), wat zelfs voor de ervaren duikers en het projectteam geen alledaagse uitdaging was. Afgezien van de storingen in verband met de corona, stelde de geopolitieke situatie dit project voor aanzienlijke hindernissen.

Alleen dankzij de constructieve samenwerking met alle projectdeelnemers was een succesvolle uitvoering van het project mogelijk.