Kerenzerbergtunnel

De Kerenzerbergtunnel maakt deel uit van de rijksweg A3 en ligt op het kantonnale grondgebied van Glarus tussen de knooppunten Weesen en Murg langs de Walensee.

  • 5250 Meter lange veiligheidstunnel
  • 107 Miljoen CHF
In 1986 werd de 5.700 meter lange Kerenzerbergtunnel opengesteld voor het verkeer. De tunnel moet qua veiligheidstechniek worden aangepast aan de huidige richtsnoeren en normen. Het consortium KER450 bouwt in opdracht van het Federaal Wegenbureau (FEDRO) de kern van deze totale renovatie - de nieuwbouw van een veiligheidstunnel (SiSto) die parallel aan de bestaande tunnel wordt aangelegd en tegelijkertijd dienst zal doen als vluchtweg en als uitlaatkanaal.

De SiSto zal over een lengte van 5.250 m worden uitgegraven met een TBM met dubbel schild in hard gesteente (ΓΈ 7,10 m) en bekleed met staalvezelsegmenten. Als latere vluchtwegen zullen om de 300 m dwarsverbindingen (18 stuks) worden uitgegraven en om de 100 m luchtafvoertunnels (52 stuks) naar de bestaande wegtunnel worden uitgegraven door middel van explosies om de lucht af te voeren. Om de elektromechanische apparatuur voor de operationele technologie onder te brengen, worden subcentra gebouwd bij de portalen en bij elk van de kwartpunten van de SiSto.

Bijzonderheid: Het uitgraven van de dwarsverbindingen en de uitlaattunnels gebeurt parallel aan het rijden met de TBM. Om dit mogelijk te maken werden nieuwe types autonoom bestuurbare, elektrisch aangedreven bevoorradingsvoertuigen gebruikt, de zogenaamde ASV's (Automated Service Vehicles).
Terug naar