Versascatunnel

Gedeeltelijke vernieuwing Versasca-tunnel

De enkelsporige Versasca-tunnel van de Rhätische Bahn, die in 1903 in gebruik werd genomen, ligt ongeveer in het midden van het traject Sils im Domleschg en Solis van de spoorlijn tussen Thusis en Tiefencastel en heeft een totale lengte van 698 meter. Het hoefijzervormige standaardprofiel heeft een doorsnede van 21,25 m2.

  • 698 Meter lange spoorwegtunnel
  • 6.5 Miljoen CHF
Als onderdeel van de bouwwerkzaamheden zal het tunneldeel ter hoogte van het Solis-portaal over een lengte van 20 meter conventioneel worden verbreed onder spoorwegbedrijf en zullen de nieuwe sporen worden geïnstalleerd op betonnen voetplaten in het vergrote profiel.

De zwaargewichtmuur aan de bergzijde en het Solis-portaal worden afgebroken en opnieuw opgebouwd met natuurstenen bekleding. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd tijdens pauzes in het spoorwegbedrijf 's nachts en overdag in wekelijkse ploegen. Er is een totale sluiting gepland voor de installatie van de funderingsplaat.

Er zijn twee bouwseizoenen van 18 maanden gepland voor de realisatie, waarbij het spoorwegbedrijf volledig zal worden gehandhaafd tijdens de bouwpauzes in de winter.

Terug naar